Езикови курсове - английски, немски, италиански, испански

Обучението в курсове по италиански език с много радост е изпълнено , забавление и лекота – без домашни работи, без умора, във вдъхновяваща среда и релаксираща атмосфера. Участниците постигат отлични резултати и са от всякакви професии и всички възрасти. Гаранция за завишени резултати в курсове по италиански език има само при посещаемост на 100%. Резултатите от обучението са в ситуации от ежедневието със свободно използване и боравене с речник от 2000 думи с основни граматически структури.

http://omegals.com/obuchenie_na_italianski_ezik.php

 


Целта при обучението в курсове по английски език на деца и ученици е езиковата им грамотност да се изгради. С всяка следваща година те все по-уверени стават, тъй като още в началото на обучението си им се помага с международните критерии за изпитване да се запознаят. Опитът показва, че докато се явяват на международни сертификати, децата уменията усъвършенстват, с които да се справят успешно след курсове по английски език на изпитите за сертификати за престижния университет.Предлагат се и онлайн курсове по италиански език докато пътувате, в удобството на собствения дом, офис и свободно време. Обучението е дистанционно, с квалифицирани учители в реално време, с множество онлайн учебни материали и пряка аудио връзка. Виртуалната класна стая интерактивен начин на обучение предоставя, който като много успешен се доказва и по-голямо спокойствие дава и гъвкавост.  Бъдете гост в някой час и вижте как протичат курсове по испански език. Прехвърлете се без допълнително заплащане в по-горно ниво или временно курса си прекъснете.Курсове по немски език и по системата Berliner Platz се провеждат - бързо налагаща най-нова система за обучение. Разработена на новата европейска езикова рамка по стандартите и критериите. В тях са засегнати ежедневни и делови теми, което курсистите подготвя за по-широк кръг ситуации в комуникацията. Системата в тези курсове по немски език е разработена в три нива и CD включва, учебник и учебна тетрадка, материали за допълнителна работа и тестове.

http://omegals.com/obuchenie_na_nemski_ezik.php
 


Курсове по испански език са за подрастващи, които искат света на испанския език да открият – културата на страните, в които езикът се говори, и с над 400 милиона души от цял свят искат да общуват. Целта е да могат подрастващите на края на 30-те учебни часа за себе си да говорят, интересите и вкусовете си и да могат с други испаноговорящи младежи да ги споделят.

 

{START_COUNTER}