Български народни приказки онлайн

Българските приказки, които може да намерите онлайн в http://napred.bg 

 
 
Сит свекър, сита свекърва - http://napred.bg/сит-свекър-сита-свекърва.html
 
Храни душа, да те слуша - http://napred.bg/храни-душа-да-те-слуша.html
 
Магаре боб ядели? - http://napred.bg/магаре-боб-яде-ли.html
 
 
Той да е жив и здрав - http://napred.bg/той-да-е-жив-и-здрав.html
 
 
Наказаният умник - http://napred.bg/наказаният-умник.html
 
 
Завистливият селянин - http://napred.bg/завистливият-селянин.html
 
Заслужена гощавка - http://napred.bg/заслужена-гощавка.html
 
 
Вълкът си остава вълк - http://napred.bg/вълкът-си-остава-вълк.html
 
 
 
Сребърният елен  - http://napred.bg/сребърният-елен.html
 
За дума - жълтица - http://napred.bg/За-дума-жълтица.html
 
Беднякът и дявола  - http://napred.bg/беднякът-и-дяволът.html
 
 
Безценното камъче  - http://napred.bg/безценното-камъче.html
 
Тримата братя и змея - http://napred.bg/тримата-братя-и-змеят.html
 
Змейова невеста - http://napred.bg/змейова-невеста.html
 
 
Момчето и вятърът - http://napred.bg/момчето-и-вятърът.html
 
 
Горороден и орисниците - http://napred.bg/горороден-и-орисниците.html
 
 
Дърварят и змията - http://napred.bg/дърварят-и-змията.html
 
Келешът и царската дъщеря - http://napred.bg/келешът-и-царската-дъщеря.html
 
 
Ловецът и вълшебния пръстен - http://napred.bg/ловецът-и-вълшебния-пръстен.html
 
Кумецът на Архангел Михаил - http://napred.bg/кумецът-на-архангел-михаил.html
 
Овчарят и разбойниците - http://napred.bg/овчарят-и-разбойниците.html
 
От неволя разбойник - http://napred.bg/от-неволя-разбойник.html
 
Самонаказалите се злодеи - http://napred.bg/самонаказалите-се-злодеи.html
 
Неграмотният поп - http://napred.bg/неграмотният-поп.html
 

 

{START_COUNTER}